0

LEATHER CARE MANUAL 
   
 
 
 
 


 
 SMOOTH LEATHER (หนังผิวเรียบ)
 
 ปัดฝุ่นเบื้องต้น 

1. ใช้แปรงขนม้าปัดฝุ่นทำความสะอาดให้ทั่วรองเท้า
 
HORSEHAIR BRUSH
 
Brushing with Saphir Horsehair
 


 การทำความสะอาดและบำรุงหนังเบื้องต้น 
*ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำความสะอาดและบำรุงหนังให้ชุ่มชื่นและมีความเงางามมากขึ้น


2.หลังจากใช้แปรงขนม้าปัดฝุ่นทำความสะอาดทั่วรองเท้าแล้ว
ใช้ Saphir Renovateur, Saphir Lotion เพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกเบื้องต้นและบำรุงหนัง

*หากเครื่องหนังสกปรกมากหรือต้องการล้างคราบ WAX เก่าออก แนะนำให้ใช้ Saphir Renomat ก่อนแล้วค่อยตามด้วย Renovateur/Lotion


 
สำหรับคราบสกปรกทั่วไป           สำหรับคราบสกปรกมาก       
SAPAHIR UNIVERSAL
CREAM LOTION
SAPHIR RENOVATEUR
BAUTE DU CUIR
SAPHIR RENOMAT
3. เริ่มโดยการใช้ผ้าแตะที่ Saphir Renovateur และเช็ดไปยังบริเวณที่ต้องการ
จากนั้นรอให้ครีมแห้ง 3-5 นาที และใช้แปรงขนม้าปัดจนเงาขึ้น
 
 การฟื้นฟูและขัดสีหนัง
*หากเครื่องหนังหรือรองเท้ามีรอยถลอกหรือสีซีดจากการใช้งาน จำเป็นอย่างมากที่ต้องผ่านการฟื้นฟูและขัดสีหนัง


4. ใช้ผ้าแตะ Saphir Creme 1925 หรือ Saphir Surfine Creme 
และเช็ดให้ทั่วหนัง เช่นบริเวณที่มีรอยถลอกหรือบริเวณที่ซีด
หลังจากนั้นรอให้เนื้อครีมแห้ง 3-5 นาที

5. ปัดด้วยแปรงขนสัตว์ให้เกิดความเงาขึ้น และสามารถใช้ผ้า
แห้งเช็ดตามได้อีกครั้งจะทำให้หนังมีความเงาเพิ่มมากขึ้น


ข้อแนะนำ

 * ครีมสีสามารถเน้นเช็ดไปยังบริเวณหนังที่มีสีซีดหรือถลอกได้มากกว่า 1 ครั้ง
 * หากไม่มีสีที่ตรงกับหนังรองเท้าแนะนำใช้สี Natural (สีธรรมชาติ)

 
SAPHIR SURFINE CREAM 
 
 การขัดเงาหนัง
*ขั้นตอนนี้จะเหมาะกับใครที่ต้องการความเงางามที่มากที่สุด
6. ใช้ผ้าแตะ  PATE DE LUXE WAX  เช็ดให้ทั่วรองเท้า
จากนั้นรอให้แห้ง 3 นาที จึงใช้แปรงขัดจนเกิดความเงา
และใช้ผ้าแตะน้ำสะอาดทีละหยดเช็ดให้ทั่วรองเท้า
ข้อแนะนำ

 * หากไม่มีสีที่ตรงกับรองเท้าลูกค้าแนะนำใช้สี Natural (สีธรรมชาติ)

 
Saphir Pate Wax
 
  


 
SUEDE & NUBUCK LEATHER (หนังกลับและหนังนูบัค)
 

 
■ การทำความสะอาดหนังกลับการทำความสะอาดเบื้องต้นสำหรับคราบฝุ่นทั่วไปและยังไม่เลอะมาก

1. ทำความสะอาดปัดฝุ่นเบื้องต้น และเศษคราบสกปรก
ด้วยแปรงขนสัตว์หรือแปรงยาง

2. ใช้ยางลบหนังกลับทำความสะอาดค่อยๆถูบริเวณคราบ
สกปรกที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณ

 
                       
SAPHIR GOMMADIN                 SAPHIR CREPE BRUSH 
การทำความสะอาดสำหรับคราบหนัก

1. เทน้ำยา Saphir Omninattoyant หรือ Saphir Omnidaim
ใส่ภาชนะ และใช้แปรงจุ่มน้ำยาขัดทำความสะอาดหนังกลับ

2. ใช้แปรงจุ่มน้ำเปล่าอีกครั้ง และขัดซ้ำอีกรอบเพื่อชำระล้าง
คราบสกปรกออก หลังจากทำความสะอาดแล้วรอให้แห้งสนิทประมาณ 6-8 ชั่วโมง
  

 
SAPHIR OMNIDAIM
SUEDE CLEANER

 
 

 
ฟื้นฟูขนหนังกลับด้วยแปรงยางดิบสำหรับหนังกลับ

 ใช้แปรงยาง Saphir Crepe brush ค่อยๆถูให้ทั่วบริเวณหนังกลับ
 รองเท้าเพื่อให้หนังกลับฟูเหมือนเดิม   หลังจากทำความสะอาด

 
SAPHIR CREPE BRUSH

 
 


การบำรุงหนังกลับและป้องกันน้ำ
*หลังจากการทำความสะอาดแล้วหนังกลับส่วนใหญ่จะมีสีที่ซีดลงเล็กน้อยจึงจำเป็นอย่างมากในการบำรุงฟื้นฟูสีให้กลับมาสวยคงเดิม

สเปรย์ฟื้นฟูสีหนังกลับ
Saphir Suede & Nubuck Renovateur Spray ใช้ฉีดเพื่อฟื้นฟูสีให้กลับมาคงเดิมและทำให้หนังกลับนุ่มขึ้น

 
SAPHIR SUEDE NUBUCK
RENOVATEUR   SPRAY
สเปรย์กันน้ำ
Saphir Nano Invulner Spray เพื่อช่วยให้หนังกลับมีคุณสมบัติป้องกัน
น้ำและของเหลวมากขึ้น รวมถึงช่วยป้องกันคราบสกปรกเบื้องต้น  

 
   
 
 


 
 PATENT LEATHER  (หนังแก้ว) 
 
 
■ เช็ดคราบฝุ่นเบื้องต้น1. ใช้แปรงขนม้าหรือผ้าผิวเรียบเช็ดทำความสะอาดฝุ่นเบื้องต้น


HORSEHAIR BRUSH

 
 
 


การทำความสะอาดและบำรุงหนังแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังแก้วโดยตรง ของ Saphir โดยจะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาด บำรุงหนังป้องกันการแตกของหนังแก้ว ทำให้หนังเงาและเป็นฟิล์มบางๆที่คอยปกป้องหนังแก้วอีกด้วย

1. เขย่าก่อนใช้ทุกครั้ง
2. ใช้ผ้าแตะน้ำยา และเช็ดไปยังบริเวณที่ต้องการ
3. เช็ดให้ทั่วเครื่องหนัง
 
SAPHIR VERNIS RIFE
 


4. หลังจากทิ้งไว้ให้แห้ง 3-5 นาที จากนั้นจึงใช้ผ้าผิวเรียบ
เช็ดให้ทั่วรองเท้าหรือบริเวณที่ลงน้ำยา


5. หลังจากเช็ดให้ทั่วแล้วหนังจะมีความเงามากขึ้น
  


 
 SHELL CORDOVAN LATHER  (หนังสะโพกม้า)
 


 ปัดฝุ่นเบื้องต้น 


1. ใช้แปรงขนม้าปัดฝุ่นทำความสะอาดให้ทั่วรองเท้า
 
HORSEHAIR BRUSH
  
Brushing with Saphir Horsehair
 

 
 การทำความสะอาดและบำรุงหนังเบื้องต้น 
*ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำความสะอาดและบำรุงหนังให้ชุ่มชื่นและมีความเงางามมากขึ้น2.  หลังจากใช้แปรงขนม้าปัดฝุ่นทำความสะอาดทั่วรองเท้าแล้ว
ใช้ Saphir Renovateur, Saphir Lotion เพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกเบื้องต้นและบำรุงหนัง

*หากเครื่องหนังสกปรกมากหรือต้องการล้างคราบ WAX เก่าออก แนะนำให้ใช้ Saphir Renomat ก่อนแล้วค่อยตามด้วย Renovateur/Lotion


3. ใช้ผ้าแตะ Saphir Renovateur และเช็ดไปยังบริเวณที่ต้องการ
จากนั้นรอให้ครีมแห้ง 3-5 นาที
4.  หลังจากนั้นใช้แปรงขนม้า หรือแปรงขนสัตว์ปัดจนเงาขึ้น 
สำหรับคราบสกปรกทั่วไป           สำหรับคราบสกปรกมาก       
SAPHIR MDO 
CREAM LOTION
SAPHIR MDO RENOVATEUR
 
SAPHIR RENOMAT
 
Brushing with Saphir Horsehair
  
 การฟื้นฟูและขัดสีหนัง
*หากเครื่องหนังหรือรองเท้ามีรอยถลอกหรือสีซีดจากการใช้งาน จำเป็นอย่างมากที่ต้องผ่านการฟื้นฟูและขัดสีหนัง
5. ใช้ผ้าแตะ Saphir Cordovan Cream  หรือ  Saphir 1925 
และเช็ดให้ทั่วหนัง เช่นบริเวณที่มีรอยถลอก หรือบริเวณที่ซืด
หลังจากนั้นรอให้เนื้อครีมแห้ง 3-5 นาที


6. ปัดด้วยแปรงขนสัตว์จนเกิดความเงาขึ้นมาและใช้ผ้า
แห้งเช็ดตามอีกครั้งจะทำให้หนังมีความเงาเพิ่มมากขึ้น

ข้อแนะนำ

 * ครีมสีสามารถเช็ดไปยังบริเวณหนังที่มีสีซีดหรือถลอกได้
 * หากไม่มีสีที่ตรงกับหนังรองเท้าแนะนำใช้สี Natural (สีธรรมชาติ)
                 
     SAPHIR MDO CREAM 1925        SAPHIR MDO CORDOVAN CREAM

  

 

 
 การขัดเงาหนัง

7. ใช้ผ้าแตะ  PATE DE LUXE WAX  เช็ดให้ทั่วรองเท้า
จากนั้นรอให้แห้ง 3 นาที


ข้อแนะนำ

 * หากไม่มีสีที่ตรงกับรองเท้าลูกค้าแนะนำใช้สี Natural (สีธรรมชาติ)

 
Saphir MDO Pate Wax
 

8. หลังจากรอแห้งแล้ว ให้ใช้แปรงขัดให้ทั่วจนเงาขึ้นมา
ใช้ผ้าแตะน้ำสะอาดทีละหยด  เช็ดให้ทั่วรองเท้า
จนเกิดความเงาขึ้น9. ใช้ผ้าบริเวณที่ยังไม่โดน Wax แตะน้ำสะอาดทีละหยดลงบนรองเท้าและค่อยๆขัดไปพร้อมกันจนเงาขึ้นมาทั้งคู่     
 
 OIL TAN LEATHER (หนังออยส์)
 


 ปัดฝุ่นเบื้องต้น 


1. ใช้แปรงขนม้าปัดฝุ่นทำความสะอาดให้ทั่วรองเท้า
 
HORSEHAIR BRUSH
 
Brushing with Saphir Horsehair
 


 การทำความสะอาดและบำรุงหนังเบื้องต้น 

2.  หลังจากใช้แปรงขนม้าปัดฝุ่นทำความสะอาดทั่วรองเท้าแล้ว
ใช้ Saphir Saddle Soup ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรก3. ใช้ผ้าแตะ Saphir Everest และเช็ดยังบริเวณที่ต้องการ
จากนั้นรอให้ครีมแห้ง 3-5 นาที และใช้แปรงขนม้าปัดจนเงาขึ้น

  SAPHIR EVEREST DUBBIN